Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Информация за процедурата може да откриете ТУК.

Ако проявявате интерес към процедурата, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” са публикувани на интернет страница на МИР и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

още Новини