Услуги

ВИЕ ИМАТЕ ИДЕЯ И ЯСНА ЦЕЛ КАК ДА РАЗВИЕТЕ БИЗНЕСА СИ. НИЕ ЩЕ ВИ РАЗКРИЕМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОИТЕ БИЗНЕС НАМЕРЕНИЯ.

Заедно ще идентифицираме възможностите, ще развием потенциала на идеята Ви и ще я направим конкурентна. Ще я формулираме в унисон с изискванията на финансиращата организация и ще я изложим в проект с нужните преимущества, които да Ви осигурят одобрение и последващо финансиране.
След това ще Ви консултираме и подкрепяме, докато реализирате всички проектни дейности и получите безвъзмездната помощ по банковата си сметка.

 • fig4
  Предварителна оценка
  Предварителната оценка е отправна точка за бъдещия успех на проекта. С нея определяме дали планираните инвестиции са допустими за финансиране. Ориентираме Ви за шансовете за класиране на проекта на база предвидени дейности и финансовата стабилност на компанията ви. Информираме Ви за изискванията, възможностите и ограниченията на финансиращата институция. Изясняваме рамката на проекта.
  снимка
 • fig5
  Проектно предложение
  Започваме заедно целенасочен процес по създаване на стойностен проект, изготвен с експертиза и внимание към детайла, с многостепенен контрол върху всеки етап и крайния резултат.
  Приемаме предизвикателството и работим за постигането на максималния потенциал на проекта – от основната цел до добавената стойност и всички детайли, които го правят съответстващ на приоритетите на финансиращата институция.
  снимка
 • fig6
  Консултиране и управление
  След одобряване на проекта Ви и сключване на договор за безъзмездна финансова помощ, ние Ви предлагаме експертната си подкрепа и възможност да се възползвате от дългогодишния ни опит, за да извървим заедно същинския път до получаване на финансирането. Ще Ви помогнем да изпълните проекта, спазвайки нормативните изисквания и указанията на финансиращата институция. Ще Ви консултираме и насочваме към прилагане на всички добри практики и принципи за добро управление с оглед получаване на договорената субсидия навреме и в пълен размер.
  снимка
 • fig10
  Абонамент
  Очаквайте подробности
  снимка