ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Министерство на икономиката, чрез Управляващия орган на програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 , скоро ще обяви процедура за подбор на проекти „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.
По процедурата е предвидено електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Индикативен период на прием проекти: октомври – декември 2020

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Продължителност на проектите: 3 месеца


още Новини