Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения “ по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Информация за процедурата може да откриете ТУК.

 

Ако проявявате интерес към процедурата, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Покана за участие, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ са публикувани на интернет страница на МИР и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

още Новини