Обществено обсъждане на процедура BG16RFPR001-1.003 – Внедряване на иновации в предприятията

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.003 – Внедряване на иновации в предприятията по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.08.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 28.07.2023 г.

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 08.08.2023 г. 23:59 ч., единствено в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“.

Информация за процедурата може да откриете ТУК.

Ако проявявате интерес към процедурата, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFPR001-1.003 – Внедряване на иновации в предприятията е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МИР и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

още Новини