Possibilies2023pconsulting-bg

РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

НАБЛИЖАВАЩИ ОБЯВИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ПВУ и ПКИП

По информация от Министерството на иновациите и растежа през февруари 2023 г. ще стартира кандидатстването по процедура за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“  по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

По Новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. ще стартира кандидатстването по процедура за „Разработване на иновации в малки и средни предприятия“ през м. март 2023 г. и за „Внедряване на иновации в МСП“ през м. април 2023 г.

За всяка една процедура ще можете да намерите пълна информация в раздел Програми.

За повече информация, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
моб. 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

още Новини