АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА: ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Отворена за кандидатстване е Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – насочена към преработвателите на земеделска продукция, към земеделските производители, така и към фирми, които имат желание и възможност да създадат предприятия за преработка на бюджет от около 387 млн., лева субсидия.

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти- насочена, както към земеделските

производители, така и към фирми, които имат желание и възможност да създадат предприятия за преработка на земеделска продукция;

Всичко свързано с изграждането и/или ремонта на сгради предназначени за преработвателни

предприятия на земеделска продукция:

* закупуване на всякакъв вид оборудване нужно в предприятието, както и хладилни камиони, ако има нужда от такива;

* строителство – ново, ремонти дейности

* закупуване на машини и съоръжения(съгласно технологичните проекти на всяко предприятие);

* складове за съхранение на готова продукция;

* пречиствателни станции за нуждите на предприятието;

* инвестиции ВЕИ

Размера на помощта е за разходи до 5 867 400 лв. с интензитет на помощта до 50%.

Подробна информация за настоящата процедура можете да намерите на следния адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/51838b11-7379-46ed-88da-04216b8f7aca

Процедурата е отворена от 15.10.2021 г. до 25.02.2022 г до 17.30 часа!

За контакти – Валери Караманов – 0887787446, valeri@pconsulting.bg

още Новини