Промяна на официалната страница на ОПИК

От началото на 2017 г, официална страница на ОП Иновации и Конкурентоспособност ще бъде: http://opik.bg/ , вместо използваната досега:  http://www.opcompetitiveness.bg/.

 

 

още Новини