Обществено обсъждане на процедура BG05SFPR002-1.004 – Адаптирана работна среда

Министерство на труда и социалната политика обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-1.004 – Адаптирана работна среда по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 15.09.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 01.08.2023 г.

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 01.09.2023 г. 23:59 ч., единствено в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“

Информация за процедурата може да откриете ТУК.

Ако проявявате интерес към процедурата, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG05SFPR002-1.004 – Адаптирана работна среда е публикуван за обществено обсъждане в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

още Новини