Обществено обсъждане на процедура BG-RRP-4.034 – Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници

Министерство на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.0034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници“ (RESTORE) по Компонент „Нисковъглеродна икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 02.09.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 25.06.2024 г.

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 25.07.2024 г. 23:59 ч., единствено на https://eumis2020.government.bg

Информация за процедурата може да откриете Представяне BG-RRP-4.034_OO.

Ако проявявате интерес към процедурата, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446; e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

още Новини