Новотехпром ООД

Фирма „Новотехпром” ООД гр. Стара Загора е създадена като частна фирма през 1989 г. Разширявайки непрестанно обхвата на своята дейност, фирмата в днешни дни е с утвърдени позиции на българския и европейски пазар в областта на:
* Ламарина и профили.
* Термопанели.
* Алуминиеви композитни плоскости тип „Etalbond”.
* Хладилна техника и автоматика.
* Климатична техника.
* Енергетична техника.
* Вентилационна техника.
Със своя управленски опит, ръководството на фирмата е утвърдило основни ценности като бързина, акуратност, високо качество, конкурентни цени и персонален подход към клиентите си.

Нашият екип беше консултант на Новотехпром ООД при изготвянето и реализирането на 3 проекта по ОПРКБИ 2007-2013 г., с които компанията разшири капацитета си, подобри енергийната ефективност и увеличи конкурентните предимства на продукцията си. Дружеството ни се довери и за изготвяне на проект по ОПИК 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, който е в процес на изпълнение.
Новотехпром в лицето на своето ръководство е една от компаниите, които са много повече от клиенти за нас. Те са наш ключов партньор и пример за успешен бенефициент.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:

1) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013
Процедура: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.3.02-0060-C0001, „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД“
Обща стойност на проекта: 412 720 лева; получена безвъзмедна финансова помощ: 206 360 лева
Начало 23.10.2013 г.; продължителност 7 месеца.

2) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013
Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.1.13-0394-C0001, Технологична модернизация за конкурентно производство в „Новотехпром“ ООД
Обща стойност на проекта: 859 641 лева, получена безвъзмедна финансова помощ: 515 785 лева.
Начало 05.07.2012 г., продължителност 12 месеца.

3) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013
Процедура: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.1.04-0524-C0001, Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД.
Обща стойност на проекта: 3 131 328 лева, получена безвъзмездна финансова помощ: 999 147 лева
Начало 17.07.2009 г., продължителност 7 месеца.

ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Процедура: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

http://www.novotechprom.com