Екстрапак ООД

ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от петима млади и предприемчиви българи, които полагат основите ѝ и обединяват усилия да превърнат компанията в най-добрия производител на чанти и опаковки в България. Днес това вече е факт, но екипът не спира да се стреми да обогатява своето портфолио от продукти и да повишава качеството им.

Към 2014 г. в Екстрапак има повече от 650 души персонал, и над 60% от продукцията се изнася за клиенти от Западна Европа.

Поддържане на постоянно високо качество на продуктите и активна позиция по екологичните въпроси, свързани с отпадъците от опаковки, са приоритет на мениджмънта на фирмата.

С наша помощ Екстрапак реализира три проекта през изминалия програмен период, които допринесоха за успешното им и устойчиво развитие и конкурентните им позиции на национален и международен пазар.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:

1) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013:

Процедура: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия“.

Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.1.05-0062-C0001, „Експанзия на пазара чрез финализирането на цялостна технологична модернизация в предприятието”.

Обща стойност на проекта: 4 302 256 лева; получена безвъзмедна финансова помощ: 2 151 020 лева.

Начало: 09.07.2009; продължителност 18 месеца.

2) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013:

Процедура: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.3.01-0045-C0001 „Инвестиция в незамърсяващо и енергоспестяващо производство на рециклируеми продукти“.

Обща стойност на проекта: 5 581 770 лева; получена безвъзмедна финансова помощ: 2 790 885 лева.

Начало: 12.07.2012; продължителност 18 месеца.

3) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013:

Процедура: BG051PO001-2.2.03 „На път“.

Номер и наименование на проекта: BG051PO001-2.2.03-0320-C0001 „Транспорт за заети лица в Екстрапак ООД“

Начало: 11.12.2013, продължителност 16 месеца.

Обща стойност на проекта: 77 433 лева, получена безвъзмедна финансова помощ: 69 156 лева.

https://bags.bg