„Електростарт“ АД

…В процеса на консултиране получихме вярна адекватна и навременна информация и компетентна консултантска помощ относно основните опорни точки в проектния цикъл – допустимост, техническа и финансова оценка на проектната идея, оценка на риска и прецизиране на детайлите по възникналите казуси и въпроси…