BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации“ откри за кандидатстване процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”.

Начален срок за кандидатстване: 31.05.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024 г. 16:30 ч.

Представяне Семейни предприятия 2024

Ако проявявате интерес към процедурата, моля да се свържете с       г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg