“Технолес” ООД

… Резултатите за петгодишния период, през който работим съвместно с “Програм Консултинг” ООД, ни позволяват да дадем висока оценка на експертните услуги на целия екип и да препоръчаме “Програм Консултинг” ООД като надежден и коректен партньор при разработването и управлението на проекти по Оперативни програми на ЕС.