“Селт“ ООД – гр. Пловдив

… Компанията разполага с експертен екип от специалисти, ангажирани изцяло с изработване и управление на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г, финансирана от Европейския съюз…