“ПроДизайн България” ЕООД

…В съвместната ни работа, екипът на “Програм Консултинг” ООД доказа своя експертен опит и умения в изготвянето и управлението на европроекти…