ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ №BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Проект:BG16RFOP002-1.005-0294-C01
Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда
„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.
Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи:

Експерт 6: Софтуерен инженер (BE)

За информация относно условията и изискванията за заемане на длъжността , моля последвайте линка: Обява за набиране на експерт по проект – ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД-6-10.12.2019

още Новини