През месец юли 2022 стартира прием на проекти по НИФ 13-та сесия

ИАНМСП ще стартира приемането на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 13-та сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” през месец юли.

Процесът по кандидатстването ще бъде адаптиран към СУНИ, с цел да се улеснят кандидатите, като ръководството НИФ информира, че тазгодишната сесия ще предостави значително по-облекчена процудера по кандидатстване.

ИАНМСП призовава всички заинтересовани лица да следят официалните информационни канали на Агенцията в интернет на www.sme.government.bg, Facebook и LinkedIn, където своевременно ще бъде публикувана информация относно конкретните срокове и условия за кандидатстване.

В своите предходни 12 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 проекта с близо 100 милиона лева в сферата на четирите приоритетни оси на Фонда: информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.

още Новини