Обявена е за обществено обсъждане процедура за безвъзмездна помощ, която има за цел осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Министерство на икономиката, чрез Управляващия орган на програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020, обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/ 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

По процедурата е предвидено електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване и приложения към тях  по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са публикувани на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020, като предложения и коментари по тях могат да се изпращат в срок до 16:30 ч. на 22.04.2020 г. (включително).

Може да се запознаете с основните параметри на предстоящата процедура тук.

още Новини