„Корона М“ ЕООД

Корона М ЕООД се спря на Програм Консултинг ООД като фирма за изготвяне на проект, безвъзмездно финансиран от структурните фондове на ЕС, на база на получени добри отзиви

Можем да заявим, че с този си избор, сме взели правилното решение…