„Консехо“ ООД

Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.

Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.

Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.

Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.

Фирма ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи. Техните усилия са обединени от идеята фирмата да стане най-добрият производител на гъвкави опаковки в България. В годините след създаването си ЕКСТРАПАК многократно увеличава производствения капацитет и разкрива представителства във всички големи български градове.