Информационно съобщение

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 07.07.2017г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0310 Внедряване на иновативно произведение за предоставяне на нови услуги от Програм Консултинг ООД“, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 641 760 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 577 584,00 лева, от които 490 946, 40 лева европейско и 86 637,60 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 15 месеца.
Общата цел на проектното предложение е повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособност на Програм Консултинг ООД.

За повече информация, моля последвайте линка: ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

още Новини