„Алфа и Зет“ ООД

…Изключително ценна за нас е оказаната експертна помощ от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД при управлението на проекта.

Препоръчваме „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД като коректен и надежден партньор при разработване и управление на проекти.