Програм Консултинг търси да назначи 4 експерта по проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Проект:BG16RFOP002-1.005-0294-C01
Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда

„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изследователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.
Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи:

Експерт 1: Продуктов дизайнер
Експерт 2: Продуктов дизайнер
Експерт 3: Специалист за 5 осна CNC машина
Експерт 4: Инженер на софтуерни изисквания/ софтуерен проектмениджър

За информация относно условията и изискванията за заемане на длъжността за всяка от обявените позиции, моля последвайте линка: Обява за набиране на експерти по проект Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01.

 

17.07.2018 г.

Във връзка с публикуваната по-горе обява в периода 05-13.07.2018г, информираме заинтересованите лица, че са наети 2ма експерти.

още Новини