Програм Консултинг ООД търси да назначи 3 експерта по проект №BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Проект:BG16RFOP002-1.005-0294-C01
Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда

„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изследователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.
Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи:

Експерт 2.1.: Продуктов дизайнер
Експерт 2.2.: Продуктов дизайнер
Експерт 3: Специалист за 5 осна CNC машина

За информация относно условията и изискванията за заемане на длъжността за всяка от обявените позиции, моля последвайте линка: Обява за набиране на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0294-C01 – 2.1, 2.2. и 3.

 

03.09.2018 г.

Във връзка с публикуваната по-горе обява в периода 22-29.08.2018 г., информираме заинтересованите лица, че са наети 3-ма експерти.

още Новини