ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ №BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Проект:BG16RFOP002-1.005-0294-C01
Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда
„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.
Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи:

Експерт 8: Специалист по качеството (QA)

За информация относно условията и изискванията за заемане на длъжността , моля последвайте линка: http://pconsulting.bg/wp-content/uploads/2019/01/Обява-за-набиране-на-експерти-по-проект-BG16RFOPP002-1.005-0294-C01-ПРОГРАМ-КОНСУЛТИНГ-ООД-8.pdf

01.02.2019 г.

Във връзка с публикуваната по-горе обява в периода 23.01.2019 г.-31.01.2019 г., информираме заинтересованите лица, че е нает 1 експерт на 01.02.2019г.

още Новини