ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ №BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда”

„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб. Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.

В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи:

Експерт 6: Софтуерен инженер (BE)

За информация относно условията и изискванията за заемане на длъжността , моля последвайте линка: http://pconsulting.bg/wp-content/uploads/2018/09/Обява-за-набиране-на-експерти-по-проект-BG16RFOPP002-1.005-0294-C01-ПРОГРАМ-КОНСУЛТИНГ-ООД_6.pdf

 

15.10.2018 г.

Във връзка с публикуваната по-горе обява в периода 28.09.2018 г.-15.10.2018 г., информираме заинтересованите лица, че е нает 1 експерт.

още Новини