НАЗНАЧЕН ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Във връзка с публикуваната обява за периода 01-29 октомври 2019 г., информираме заинтересованите лица, че на 01.11.2019 г. по позицията е назначен 1 експерт – Софтуерен инженер (BE).

още Новини