ИВАР 11 ООД

Дружеството изпълнява проект “Мерки за енергийна ефективност за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на ИВАР 11 ООД” по процедура “”Енергийна ефективност за МСП”.